Obchodní podmínky

1. Provozovatel webu

Provozovatelem webu, obchodníkem a institucí, která pořádá školení, je Pavel Šíma, IČ: 87872757.

2. Objednávka školení

Na kurz „Na plné koule“ je možné se přihlásit přes webové rozhraní na stránkách https://naplnekoule.cz. Objednávka je realizovatelná také skrze přímý kontakt s Pavlem Šímou.

3. Platba školení

Platba školení probíhá bankovním převodem. Fakturační údaje získáte vyplněním objednávky na stránkách https://naplnekoule.cz. Fakturační údaje Vám budou zaslány na Vámi dodanou e-mailovou adresu.

4. Dodání vybraného školení

Po úhradě sumy Vás budu kontaktovat s bližšími informacemi o místě konání, rozpisech termínů a s dalšími potřebnými podrobnostmi.

5. Storno podmínky

Jakmile obdržím částku za školení na účet, Vaše místo je garantované.

Školení začne v momentě, kdy se v jednom městě sejde alespoň pět zájemců.

Pokud se do tří měsíců od data platby nenajde dostatečný počet zájemců, máte nárok na vrácení 100 % částky.

Za jiných okolností návrh na vrácení peněz automaticky nevzniká.

5. Předčasné ukončení kurzu

Kurz je možno předčasně ukončit z vlastní vůle nebo rozhodnutím školitele. Školitel může rozhodnout o Vašem vyloučení z kurzu v případě, že opakovaně nesplníte zadané úkoly a/nebo se nedostavíte na termín školení. Ze zdravotních a jiných vážných důvodů je možno se ze setkání omluvit.

V případě dobrovolného ukončení kurzu nebo vyloučení ze strany školitele nevzniká nárok na vrácení sumy školného.

6. Garance vrácení peněz

V případě absolvování celé délky kurzu a splnění všech jeho náležitostí je možno při nespokojenosti s výsledky zažádat o vrácení peněz. V takovém případě poskytujeme garanci na vrácení 100 % částky.

7. Reklamace

V případě jakékoliv jiné nespokojenosti je účastník oprávněn vady školení reklamovat. Reklamace se uplatňuje písemně u pořadatele (reklamace doručená na adresu pořadatele nebo elektronicky e-mailem na pavel@pavelsima.cz), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost pořadatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést své jméno, důvod reklamace, popsat charakter vad a uvést, jestli si zákazník přeje být ohledně vyřízení reklamace kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Reklamace účastníka musí být pořadatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení. Pokud pořadatel reklamaci účastníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je pořadatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením celé ceny za účast na školení. Volba nároku při reklamaci vad náleží pořadateli. Zákazník bude po vyřízení reklamace kontaktován pořadatelem pomocí telefonu nebo e-mailu, dle volby, kterou uvedl v reklamaci.

Zpět na hlavní stránku